Tak wygląda strona główna PKO Junior. W tym miejscu rozpoczyna się korzystanie z serwisu zaraz po zalogowaniu. Jeżeli chcesz zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi tu elementami, kliknij na przycisk ROZPOCZNIJ. Kiedy zdecydujesz się powrócić na stronę główną demo, kliknij WRÓĆ lub kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu.

Rozpocznij